Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.25мм, 10.00мм
Код: 24-70018MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.25мм, 11.5мм
Код: 24-70019MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.25мм, 13,0мм
Код: 24-70020МС

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.25мм, 16,0мм
Код: 24-70021MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.75мм, 8.0мм
Код: 24-70017MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.75мм, 10.0мм
Код: 24-70001MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.75мм, 11,5мм
Код: 24-70002MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.75мм, 13.0мм
Код: 24-70003MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø3.75мм, 16.0мм
Код: 24-70004MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø4.2мм, 6.0мм
Код: 24-70005MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø4.2мм, 8.0мм
Код: 24-70006MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø4.2мм, 10.0мм
Код: 24-70007MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø4.2мм, 11.5мм
Код: 24-70008MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø4.2мм, 13.0мм
Код: 24-70009MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø4.2мм, 16.0мм
Код: 24-70010MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø5.0мм, 6.0мм
Код: 24-70011MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø5.0мм, 8.0мм
Код: 24-70012MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø5.0мм, 10.0мм
Код: 24-70013MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø5.0мм, 11.5мм
Код: 24-70014MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø5.0мм, 13.0мм
Код: 24-70015MC

Имплантат Paltop Conical Dynamic MC Ø5.0мм, 16.0мм
Код: 24-70016MC